تماس با دکتر

مراجعه کنندگان عزیز جهت دریافت نوبت

از طریق فرم تماس اقدام نمایید.

راه های ارتباط با دکتر عواطفی

ساعات کاری

یک شنبه ، سه شنبه ، چهار شنبه ۱۶ الی ۲۰