پرسش و پاسخ

 • آیا همه توده های پستان نیاز به برداشتن دارند؟

  خیر، بسیاری از توده های خوش خیم و کیست ها نیاز به برداشتن ندارند.

 • درد پستان نشانه چیست؟

  بسیاری از درد های پستان سیکلیک هستند که معمولا دو طرفه و منتشر هستند که نیاز به اقدام خاصی ندارند. ولی درد های یک طرفه و محدود به یک نقطه پستان باید بررسی شوند که در افراد زیر 30 سال سونوگرافی و بالای 03 سال سونوگرافی و مامو گرافی صورت می گیرد.

 • چه کیستی نیاز به درمان دارد؟

  کیست های ساده و کلاستر در سونوگرافی BIRA2 گزارش می شوند و خوش خیم هستند که به اقدام خاصی نیاز ندارند مگر اینکه متورم یا عفونی شوند که نیاز به تخلیه دارند.

 • آیا در سرطان پستان، پستان حفظ می شود یا برداشته می شود؟

  امروزه در درمان سرطان پستان در مراحل اولیه سرطان، پستان حفظ می شود و فقط بافت تومور با حاشیه مناسب برداشته می شود و پستان بازسازی می شود.