بایگانی جراحی درمانی پستان

مراقبت های بعد از ماستکتومی

مراقبت های بعد از ماستکتومی

مراقبت های بعد از ماستکتومی چیست؟ پس از ماستکتومی، استراحت کامل بسیار مهم است. به طور معمول، به بیماران توصیه می‌شود که حدود 4 تا

انواع سرطان سینه

راه های درمان سرطان سینه

درمان سرطان سینه از طریق روش‌های متعددی انجام می‌شود. بعضی از روش‌های درمان سرطان پستان شامل جراحی سینه، پرتودرمانی سینه، شیمی درمانی، هورمون درمانی و

هزینه بازسازی سینه

هزینه بازسازی سینه در اهواز

هزینه جراحی بازسازی سینه در بخش خصوصی به مراحل جراحی و نوع بازسازی بستگی دارد. انواع مختلف بازسازی سینه پیچیدگی متفاوتی دارند و بنابراین زمان و

مراقبت های لیفت سینه

مراقبت های بعد از لیفت سینه

لیفت سینه ماستوپکسی، نوعی جراحی پلاستیک، برای تغییر شکل و ظاهر سینه ها است. یکی از نکات بسیار مهم بعد از لیفت سینه رعایت مراقبت