بایگانی جراحی های زیبایی پستان

مراقبت های بعد از مامو پلاستی

مراقبت های بعد از ماموپلاستی

مراقبت های بعد از ماموپلاستی شامل این موارد می‌شود: بعد از ماموپلاستی باید به طور روزانه میزان زیادی آب بنوشید. نوشیدن آب و مایعات زیاد

نحوه خوابیدن بعد از عمل پروتز سینه

نحوه خوابیدن بعد از پروتز سینه

پس از جراحی پروتز سینه، مراقبت هایی لازم است که باید در زندگی روزمره خود انجام دهید تا بهبودی سریع و بدون عارضه را داشته

مراقبت های بعد از ماستکتومی

مراقبت های بعد از ماستکتومی

مراقبت های بعد از ماستکتومی چیست؟ پس از ماستکتومی، استراحت کامل بسیار مهم است. به طور معمول، به بیماران توصیه می‌شود که حدود 4 تا

مراقبت های بعد از پروتز سینه

مراقبت های بعد از پروتز سینه

مراقبت ‌های پس از پروتز سینه نقش حیاتی در نتیجه عمل و جلوگیری از ایجاد عوارض دارند. پروتز سینه یک عمل جراحی زیبایی محبوب است

پروتز سینه و شیردهی

پروتز سینه و شیردهی

پروتز سینه یکی از روش‌های جراحی زیبایی است که باعث افزایش حجم سینه و بهبود شکل آن می‌شود. یکی از سوالاتی که پیش از پروتز

هزینه ماموپلاستی

هزینه ماموپلاستی در اهواز

برخی از جراحان روش‌های کوچک کردن سینه را با هزینه کم پیشنهاد می‌کنند. اما دانستن اینکه آیا این قیمت ها شامل تمام هزینه های مربوط به